Generał Józef Kopeć – spotkanie z Czukczami

Album de Wilna

General Józef Kopeć – meeting with Chukchi

Album de Wilna

Léon Sabatier - Adolphe J.- B. Bayot / Jan Demel (1780-1840)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Wyd. 1850

Edit. 1850

Litografia kolorowana, sygnowana: Ryso. z natury Gene : Kopeć / No. 12./ Lith./ par Sabatier et Bayot

Litography coloured, signed: Ryso. z natury Gene : Kopeć / No. 12./ Lith./ par Sabatier et Bayot

Wymiary: płyta 33,8 x 47,1 cm: plansza 54,8 x 71 cm

Dimensions: plate 33,8 x 47,1 cm: sheet 54,8 x 71 cm

Generał Józef Kopeć – spotkanie z Czukczami

Ilustracja ze spotkania z Czukczami, podczas podróży gen. Józefa Kopcia z Niżnej Kamczatki do Ochocka –  epizod z “Dziennika podróży …”  wg. rysunku Jana Demela (1780-1840) zachowanego w zbiorach – Rys. Pol. 7733 MNW.

Tonowana litografia (fragmenty kolorowane ręcznie) bez opisów wydana jak inne części Album de Wilna przez Jana Kazimierza Wilczyńskiego w 1850 Paryżu.

Jan Kazimierz Maciej Longin Ildefons Wilczyński ( 1806 – 1885) – polski lekarz, kolekcjoner i wydawca. W 1827 ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Wileńskim i wyjechał na dalsze studia do Paryża. Podróżował do Paryża wielokrotnie tam od 1846 rozpoczął wydanie słynnych „Album Wileńskie” (fr. Album de Wilna). W 1860 wydał także „Album Kijowskie” i „Album Warszawskie”,

Wydana też była czarno-biała wersja z dodatkowym opisem:

„ ÉPISODE D’UN VOYAGE LES ENVIRONS DE KAMTSCHATKA / GENERAL KOPEĆ w powrocie swym z niźszey Kamczatki do Ochocka napadniéty od krajowców, gdy rozpowiedział swą niedolę, nietylko od rabunku był wolny, lecz nadto opatrzony został drogiemi / fultrami i ułatwioną miał dalszą podróż. (Podług pierwotworu znayduiącego suę w zbiorach Hr : Konstantego Tyszkiewicza w Łohoysku.) / Dédieé a Son Excellence Monsieur Le Comte Constantin Tyszkiewicz. / par l’Editeur J. K. Wilczyński. / Imp. Lemercier, á Paris.“.

General Józef Kopeć – meeting with Chukchi

ÉPISODE D’UN VOYAGE LES ENVIRONS DE KAMTSCHATKA / GENERAL KOPEĆ

Jan Kazimierz Wilczyński ( 1806 – 1885). 1824-1827 he studied at Vilnius Academy, 182-1831 in Paris, later finished Vilnius medical-surgery Academy. Had a medical practice in Warsaw and Vilnius.

He was known as art and numismatic collector, was a member of St. Petersburg and Vilnius archaeological commissions. Since 1846 in Paris started printing Album de Wilna. The album consists of 364 lythographies, chromlythographies and carvings