Naturalne i afektowane zachowania – komplet 12 kart.

 

Natural and Affected Behaviors – set of 12

Daniel Chodowiecki (1726 - 1801)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Akwaforty sygn. D. Chodowiecki Sculpis;

Etchings signed D. Chodowiecki Sculpis;

Wymiary: 8,7 x 4,9 cm

Dimensions: 8,7 x 4,9 cm

“Naturalne i afektowane zachowania” z 1779 r. wyd. II

Kompletny cykl 12 rycin, w parach, prezentujących “Naturalne i afektowane zachowania” składa się z przeciwstawnych obrazów z tytułem, sygnowane i numerowane. Każda para ukazuje stosowne zachowanie, jak również te niewłaściwe a te zapewne jako wynik wpływu angielskiej lub francuskiej mody.

“Natural and Affected Behaviour” – 1779

Twelve etchings illustrating “Natural and Affected Behaviour”,  consists of six pair of juxtaposing images, each showing proper behaviour as opposed to behaviour presumed to be influenced by French or English fashion.

Each pair signed on plate and lettered with individual title.