Don Kichot

Don Kichot

Władysław Lam (1893 -1984)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Drzeworyt, sygnowany p/d W. Lam

Woodcut, signed b/r W. Lam

Wymiary: 24,5 x 19 cm (palnsza 35,5 x 26,6 cm)

Dimensions: 24,5 x 19 cm (sheet 35,5 x 26,6 cm)

Władysław Lam (1893 -1984)

Pochodzi z teki “Don Quijote”, 1925.

Lit.: M. Grońska, “Grafika w książce, tece i albumie”, Warszawa 1994; I. Rylska, “Katalog zbiorów gabinetu grafiki”, t. I, Wrocław, 1983 r

 

Władysław Lam (1893 -1984)

Comes from portfolio – “Don Quijote” 1925.

Lit.: M. Grońska, “Grafika w książce, tece i albumie”, Warszawa 1994; I. Rylska, “Katalog zbiorów gabinetu grafiki”, t. I, Wrocław, 1983 r