Portret z paletą

Portrait with Palette

Daniel Chodowiecki (1726 - 1801)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Akwaforta, Zingg del., Geyser sc. - 1780

Etching, Zingg del., Geyser sc. - 1780

Wymiary 183 x 115 mm

Dimensions 183 x 115 mm

Daniel Chodowiecki (1726 – 1801) urodzony w Gdańsku mówił biegle po polsku, francusku i niemiecku. W domu rozmawiano po francusku. Większość życia jednak spędził w Berlinie gdzie uczył się i tam tez później dostąpił zaszczytów na Akademii Sztuki. Malował obrazy olejne, ale skoncentrował się na grafice – akwaforcie i rysunku. Jego artystyczna spuścizna to prawie 900 plansz w technice akwaforty, którą to Chodowiecki wykonywał najlepiej i oczywiście wielkie ilości rysunków. Jego słynne konne wyjazdy do rodzinnego Gdańska, a zwłaszcza ten z 1773 pozostawił wspaniałe 108 rysunków mistrza. Są one jakby notesem podróżnym. Dzienniki pisane po francusku, które pozostawił, opisują Polskę XVIII-tego wieku, jego rodzinny dom i zwykłe codzienne życie jego ukochanego Gdańska. Te emocje twórczo przełożone, przy niebywałej zdolności obserwacji są bezcennym źródłem wiedzy o tamtych czasach.
Chodowiecki, ożeniony z Francuzką, i mimo, że mieszkał na terenie Prus używając głównie języka niemieckiego i francuskiego, przez całe życie podkreślał swoją polskość i polskie – gdańskie pochodzenie. Odwiedzał ojczyznę, ukochany Gdańsk, a swą narodowość podtrzymywał liczną korespondencją z polskimi przyjaciółmi. Umarł w Berlinie.

Daniel Chodowiecki (1726 – 1801) was born in Gdansk. He spoke fluent Polish, French, German however in his every day life he used to speak French. Most of his life he spent in Berlin, where he learnt art, worked and years after became director of Academy of Arts. He has painted some oil paintings but concentrated on aqua forte and drawing.
His art life left almost 900 plates of engravings – aqua forte, his favorite technique, which Chodowiecki was doing the best and hand drawings. His horse trips to Poland and his hometown Gdansk, especially in 1773 remained the 108 drawings – greatest masterpieces. With his diary from these trips, written in French he sketched Poland of 18th century, his family house and the simple life of his beloved city. They are full of personal passion and priceless as a source of the knowledge.
During whole lifetime Chodowiecki (married to French) was speaking of himself as a full valued Pole in spite of working and living in Prussia. He visited his beloved city of Gdańsk and home country several times and was by correspondence always in touch with his Polish friends. He died in Berlin.