Grodna – Grodno

Grodna – Grodno

G.Braun and F.Hogenberg

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Miedzioryt - data tej mapy pierwsze wydanie 1575.

Engraving - date of this map first edition 1575.

Wymiary: 30.5 x 48cm

Dimensions: 30.5 x 48cm

Georg Braun (1541-1620), Frans Hogenberg (1535-1590)

Widok i panorama Grodna pochodzi z „Civitates Orbis Terrarum” wydanie w Kolonii 1575 (tom II str. 48).  Miedzioryt pp. według  Hans Adelhauser, Matthias Zündt, z 1568r. Plansza zachowana w wersji oryginalnie niekolorowanej pierwszego wydania z tekstem łacińskim verso.

Stan zachowania b.dobry

Georg Braun (1541-1620), Hogenberg Frans (1535-1590)

Panorama and view of Grodno from “Civitates Orbis Terranum”, Cologne, 1575 (vol.II p.48), first edition with latin text verso.

Excellent condition, originally not colored.

Engraving after Hans Adelhauser, Matthias Zündt, 1568