Żubr

Wisent – European Bison

Johann Heinrich Müntz - Ignacy Karęga

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Akwaforta sygnowana w płycie : Del. J.H. Muntz - Sculp. Karęga

Etching signed on plate: Del. J.H. Muntz - Sculp. Karęga

Wymiary: płyta 14,6 x 20,2 cm, plansza 19,1 x 24,9 cm

Dimansions: plate 14,6 x 20,2 sheet 19,1 x 24,9 cm

Żubr

Johann Heinrich (Jan Henryk) Müntz – Ignacy Karęga

Historia powstania ryciny Żubra wiąże się z jedną z kilku podróży jakie odbył J.H. Müntz do Białowieży.  Być może było to w 1783 roku w drodze powrotnej z Ukrainy odwiedził Grodno gdzie dowiedział się o hodowanym żubrze, który od cielaka pozostawał pod opieką ludzi. Rysunek, który powstał, posłużył jako baza do grafiki Karęgi.

Tak jak posiadamy wiele szczegółowych informacji o Janie Henryku Müntz a to za sprawą opracowania jego spuścizny przez Elżbietę Budzińską „Jana Henryka Müntza podróże malownicze po Polsce i Ukrainie (1781-1783)” tak niestety bardzo niewiele wiemy o Ignacym Karędze.  Jego twórczość przypada na okres II poł. XVIII w. , ani data urodzin, ani śmierci nie są znane. Za sprawą Encyklopedii Gutenberga wiemy, że był zakonnikiem, uczniem swego krewnego Antoniego Karęgi i działał w Wilnie w czasach Stanisława Augusta. Rytował obrazy religijne, portrety, ilustracje do Don Quichote’a i ilustracje według rysunków Müntza.

Müntz Jan Henryk (1727-1790)

http://www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu/index.php?dzial=haslo&id=265

Wisent – European Bison

Johann Heinrich Müntz – Ignacy Karęga

Müntz Jan Henryk (1727-1790)

http://www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu/index.php?dzial=haslo&id=265