La Madonna del Pascolo

La Madonna del Pascolo

Arnoldo van Westerhout (1651 – 1725)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Miedziryt, sygnowany: Arnoldo van Westerhout delin et Sculp pro gratia...

Engraving, signed: Arnoldo van Westerhout delin et Sculp pro gratia...

Wymiary: 30,9 x 19,2 cm

Dimensions: 30,9 x 19,2 cm

Madonna del Pascolo,

czyli Madonna na Pastwisku, bo tak też nazwano obraz z wizerunkiem Madonny odnaleziony w 1718 r., w rzymskim kościele Sergiusza i Bakchusa. Znalezisko nie było inspiracją do wykonania grafiki z wizerunkiem Madonny, gdyż artysta dopiero po 1720, ponownie, zamieszkał w Rzymie. Było to po prostu zamówienie z zakonu Bazylianów, zapewne po tym jak zdecydowano się przenieść obraz do nawy głównej kościoła. Z dokumentów wynika, iż sam akt przeniesienia obrazu nastąpił w 1730r., to jest pięć lat po śmierci Westerhout’a, a więc zamówienie złożono znacznie wcześniej.  Zapewne by rozwinąć kult rozpowszechniając wizerunek i przy tym spopularyzować kościół.

Kult obrazu i troska społeczności przyczyniła się do renowacji katolickiej świątyni obrządku bizantyńsko-ukraińskiego. Obecnie, od 1970 roku to narodowa świątynia Ukraińców w Rzymie.

The prototype for Westerhout’s print was the icon with image of the Madonna, found and then located on the main altar at Roman martyrs Sergius and Bacchus church – Catholic of Bizantine Rite. Today is known as Madonna del Pascolo because of the Madonna image.

Since 1970 it has been a national church of the Ukrainian Greek Catholic Church in Rome and is now known officially as the “Parish of Ukrainian Catholics of Madonna del Pascolo and Saints Sergius and Bacchus.”