PAVLVS III PONT MAX

Loggie di Rafaele nel Vaticano

Giovanni Ottaviani według rysunków Savorelli’ego i Camporesi’ego.

 

PAVLVS III PONT MAX

Loggie de Rafaele nel Vaticano

Giovanni Ottaviani after Savorellli and Camporesi drawings

Giovanni Ottaviani (1735-1808)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

komiec XVIII wieku

late 18th century

Miedziryt kolorowany sygn. p/d - Joann. Ottaviani sculp. Cum privilegio SS.D.N Clementis XIII ; l/d - Cai. Savorelli Pict., et Pet. Camporesi Arch. delin

Colored engraving signed. b/l - Cai. Savorelli Pict., et Pet. Camporesi Arch. delin; b/r - Joann. Ottaviani sculp. Cum privilegio SS.D.N Clementis XIII

Wymiary: 74,3 x 42,2 cm

Dimensions: 74,3 x 42,2 cm

 Po śmierci Bramante’go papież Leon Xw 1517 zlecił Rafaelowi dekoracje Loggii watykańskich, a ten wykonał je wraz z Giulio Romano i Giovanni da Udane. Prace ukończono w 1519.

Rafael jako główny archeolog papieża zaangażowany był wcześniej w przedsięwzięcie związane z odkryciem Złotego Domu Nerona. Odnalezione tam rzymskie freski stały się  niewątpliwą inspiracją całej koncepcji dekoracji Loggii Watykańskich. W nich to zawarł Rafael przedstawienia z mitologii klasycznej i sąsiadujące z nimi opowieści biblijne uzupełnione klasyczną ornamentyką i groteską. Była to tak zwana „Biblia według Rafaela”.

Projekt wydania w formie graficznej poświęcony watykańskim pracom Rafaela otrzymał zgodę papieża Klemensa XIII. Opracowaniem i przygotowaniem projektu i sztychów zajęli się: malarz Gaetano Savorelli ( ?- 1791), architekt Pietro Camporesi (1726–1781) , a miedzioryty wykonywali Giovanni Ottavianni (1735-1808) i Giovanni Volpato (1733-1803). Całość składającą się z trzech części wydano pod tytułem „Loggie di Rafaele nel Vaticano“ w Rzymie w 1776 roku z czarno-białymi miedziorytami wykonanymi w latach 1772-77.

Grafiki wykonane zostały w bardzo dużych formatach przedstawiające ściany, pilastry, sufity, łuki i drzwi apartamentów – prawie każda składała się z dwóch połączonych kart. Zachwycający efekt pracy zespołu uzupełniło wspaniałe kolorowanie w technice gwaszu.

Prezentowany miedzioryt – „Portal Pawła III” – pochodzi z pierwszej części.

Znaczenie tego wydawnictwa przedstawiające dzieło Rafaela i kolorystyka miedziorytów to nie tylko wspaniałe przekazanie i spopularyzowanie kunsztu i wyobraźni mistrza renesansu, ale też wpływ jaki miało na estetyką od końca XVIII w. Dzieło to przyczyniło się w sposób zasadniczy do popularności i rozwoju „groteski” jako istotnego elementu dekoracji w okresie neoklasycyzmu, a także w sposób znaczący zainspirował europejską estetykę przy projektach wnętrz pałaców i rezydencji aż do połowy XIX w.

PAVLVS III ▫ PONT ▫ MAX

Loggie di Rafaele nel Vaticano

Giovanni Ottaviani after Savorelli and Camporesi

This print belongs to the first published albums 1772-77.

In 1517, Raphael was commissioned by Pope Leo X to decorate the papal palace in the Vatican. This is a detail of that decoration, etched and hand-coloured by Giovanni Ottaviani after Pietro Camporesi and G. Savorelli.

The decorations of the loggie – open arcades, influenced European designers for 300 years.