Madonna z  Szydłowa – Šiluva

Madonna of Šiluva

NN

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

ca. 1780

Miedzioryt - NN

Engraving - NN

Wymiary: 32 x 21,7 cm

Dimensions: 32 x 21,7 cm

Madonna z Szydłowa – Šiluva

Historia powstania tej grafiki i autor pozostają nieznani ale o wiele ważniejsze jest niewątpliwie jej odnalezienie.

Umieszczony poniżej wizerunku Madonny łaciński tekstu może być odkryciem zmieniającym, bądź uzupełniającym, historię zdarzeń związaną z obrazem, który dziś wypełnia ołtarz nawy głównej. Przekazuje ważne informacje o związkach żmudzkiego bp. Jana Dominika Łopacińskiego i ks. Tadeusza Józefa Bukatego, które dotyczyły obrazu Madonny w sanktuarium jakim był i jest do dziś kościół w Szydłowie.

 

Lady of Šiluva

This recently discovered engraving most probably will stay as of unknown masters and date but the text placed beneath image evokes questions. This could not only fill the gap in the history of Madonna image, from Šiluva sanctuary, concerning the matter of coronation of the painting but also bishop Jan Dominik Łopaciński relations with priest Tadeusz Józef Bukaty.