Sitarze od Zamościa

Sieve Makers from Zamość

Faiseurs de Cribles des Environs de Zamosc (Pologne)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Akwarela i rysunek tuszem na papierze, pocz. XIX wieku

Watercolor with ink drawing on paper, early 19th century

Wymiary 18,8 x 16,9 cm

Dimensions 18,8 x 16,9 cm