Zabójstwo św. Stanisława

The Death of Bishop St. Stanislaus

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Tempera na płycie miedzianej - Na rewersie: Stanislaus... Boleslaus.. i data 1.. 79 , pozostałe zapisy mało czytelne.

Tempera on copper plate - On reverse: Stanislaus ... Boleslaus.. and date 1..79, other indistinct description

Wymiary 7,9 x 6,8 cm

Dimensions 7,9 x 6,8 cm

Widoczny obraz – scena zabójstwa św. Stanisława przed ołtarzem, w kościele Na Skałce, nie jest oryginalnym i jednorodnym dziełem z czasu pochodzenia płytki miedzianej, na której jest namalowana.
Ta scena, to raczej dowolna interpretacja, rozgrywa się w gotyckiej świątyni, nie przed głównym ołtarzem, jak w dawnych przekazach, ale w jakiejś bocznej nawie. Świadkami tego wydarzenia było liczne grono, tu też są, choć w oddaleniu. Postać króla w koronie, w żupanie i przepasanym kontuszu, żółtych butach z cholewami, wykonuje zamach karabelą z zakrwawioną klingą nad leżącymi zwłokami. Obraz, który widzimy to najprawdopodobniej wersja z XIX wieku. Ale czy to tylko uwspółcześniona wersja, czy też powtórzenie podobnej sceny, którą ukryto pod tą warstwą malarską? Czy zamalowano obraz ze względu na zły stan zachowania, czy może ukryto ryty grafika z podobnym lub z zupełnie innym przedstawieniem wydarzenia Na Skałce? Pomocne byłoby pełne odczytanie zapisów znajdujących się na rewersie płytki miedzianej. Gdyby to się udało? Ale zapisany tekst jest w wielu elementach uszkodzony, co utrudnia nam odtworzenie historii. Teraz tylko z części, które są w miarę czytelne, możemy starać się ją poskładać.
Rewers zawiera siedem widocznych linii tekstu. Pierwsza, na samej górze słabo, a jednak czytelna ..Stanisla..s , w trzeciej linii poniżej, wyraźny napis i poza wszelkimi wątpliwościami to … Boleslaus.., co w drugiej niestety nie da się odczytać, to też dotyczy linii czwartej i piątej, ale w szóstej choć trudno czytelny ...Cracus ..., zaś poniżej są dwie cyfry ” .. 79 ” – to niewątpliwie data zabójstwa św. Stanisława – 1079.