Lichtarz cynowy

Pewter Candlestick

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Punce: gisernia miasto - Jelenia Góra, obok inicjały mistrza E.B i sowa w kartuszu.

Marks: town Jelenia Góra - Hirschberg, aside Master E.B. and an owl in cartouche.

Czas powstania pocz. XVIII wiek

Early 18th century

Wysokość 52 cm

Height 52 cm