Vilno – Niegdyś stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, dzisiaj Województwa Wileńskiego założone przez Gedymina w R. 1322

Vilno – Niegdyś stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, dzisiaj Województwa Wileńskiego założone przez Gedymina w R. 1322

Leon Kosmulski (1904-1952)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Miedzioryt sygnowany l/d. Ryt. Leon Kosmulski 1938 R, na płycie, poniżej na planszy ołwókiem, L. Kosmulski 1938 - Wilno.

Engraving signed b/l. Ryt. Leon Kosmulski 1938 R, on plate, below on board with pencil, L.Kosmulski 1938 - Wilno.

Wymiary: arkusz - 30 x 41 cm, płyta - 25 x 36,5 cm

Dimensions: sheet - 30 x 41 cm, plate - 25 x 36,5 cm

Leon Kosmulski (1904-1952)
Wilno

Leon Kosmulski (1904-1952)
Vilnius