Sarkofag Tadeusza Kościuszki – projekt

Tadeusz Kościuszko Memorial Tomb – project.

Autor - NN

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Odlew z brązu - złocony i patynowany.

Cast bronze, gilded, with green patina.

Wymiary: wys. 15 cm , szer. 16,8 cm , gł. 7,3 cm

Dimensions: h. 15 cm , b. 16,8 cm , d. 7,3 cm

Sarkofag Kościuszki – brąz patynowany ze złoconymi aplikacjami. Centralnie umieszczone tondo z profilem Naczelnika i cztery wieńce laurowe z napisami miejsc chwały.

Znajdujący się na Wawelu grobowiec Tadeusza Kościuszki jest zapewne efektem kilku wersji-projektów, które poprzedziły realizację. Czy ten, prezentowany, odlany z brązu ze złoconymi aplikacjami, który okazuje się być dla wielu znawców Kościuszki odkryciem, jest zupełnie nieznaną wersją projektu? Z przeprowadzonych wstępnych badań nie można wykluczyć iż jest to według modelu pierwotnej wersji sarkofagu, ale trudno definitywnie stwierdzić kiedy powstał. Czy był to okres drugiej połowy XIX wieku, czy raczej czas poprzedzający 100 rocznicę śmierci, czy może był wykonany wg. niezrealizowanego projektu na czas uroczystości sprowadzenia serca Naczelnika 15 października 1927. To, że autor lub samo wykonanie miało miejsce poza granicami, ówczesnych zaborów, świadczy błąd, którego żaden Polak by nie popełnił, a mianowicie. W nazwie miasta Racławice projektujący lub wykonujący formy odlewu pomylił się, gdyż, jak to zauważył jeden ze znawców Kościuszki .„…..Racławice widnieją na  modelu jako „Wraclawice” (sic). Wskazuje to, ze autor modelu  nie był Polakiem (pomieszał chyba   Wroclaw / Vraclaviensis/  z Raclawicami.”

Dodatkowo, porównując ten sarkofag z namalowanym takim samym na obrazie Charles’a le Brun „Ofiara Pilikseny” trudno nie znaleźć możliwej inspiracji.