Odznaka funkcjonariusza Policji…Kadyny…

Police Official Badge – Cadinen and Rehberg

Polizeidiener Der ..Cadinen...

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Mosiądz grawerowany

Chased brass

Wymiary: wys. 9,5 cm, szer. 7 cm

Dimensions: H. 9,5 cm, W. 7 cm

Odznaka funkcjonariusza policji z dóbr rycerskich, Kadyn i Pagórek.

Polizeidienter der Ritttergüter Cadinen und Rehberg.

Official Badge of Police from knight property – Cadinen and Rehberg.

Polizeidienter der Ritttergüter Cadinen und Rehberg.