Książe Józef Poniatowski

Prince Józef Poniatowski

Ludwik Horwart - J. Fleury

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Litografia i rysunek tuszem, sygnowany: Rys. J.Fleury 1848

Litography with indian ink, signed: Rys. J. Fleury 1848

Wymiary: 29,5 x 21 cm - plansza z tekstem

Dimensions 29,5 x 21 cm plate with text

Książe Józef Poniatowski

Litografię narysował Ludwik Horwart  (1806-1837 ?), autor wielu grafik z przedstawieniami architektury, zdarzeń historycznych, a także portretów znanych postaci. Choć 1806 uznano jako rok urodzenia, to dość duże luki w biografii nie pozwalają ustalić daty jego śmierci i przyjmuje się ją na 1837 tzn. rok ostatniej wykonanej pracy, a były to tablice do książki H. Marconiego.

Przedstawienie księcia zostało uzupełnione w wielu miejscach, nie tylko w konturach, podkreśleniami tuszem ale i sygnaturą  Rys. J.(ózef) Fleury 1848  oraz poniżej pisany atramentem, zapewne tą samą ręką, trochę wyblakły tekst, biografia księcia.

Prince Józef Poniatowski