Portret mężczyzny – rysunek wykonanej rzeźby

Portrait of a man – drawing of realized sculpture

August Zamoyski (1893-1970)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Rysunek kredką na kartonie, sygnowany p/d ZAMOYSKI

Crayon drawing on paper, signed b/r ZAMOYSKI

Wymiary: 50,2 x 40,1 cm

Dimensions: 50,2 x 40,1 cm

August Zamoyski (1893-1970)

Rysunek ten mógł być propozycją autora jako studium do rzeźby lub już ukończonej pracy. Dzięki uprzejmości pani Anny Marii Leśniewskiej i jej konsultacji to najprawdopodobniej rysunek już skończonej przez Zamoyskiego rzeźby  “…z początku jego formalnych poszukiwań realizowanych u rzeźbiarza Josepha Wackerle w Berlinie w 1916 roku.”

August Zamoyski (1893-1970)

Portrait of a man is most probably final drawing of his already realized sculpture from Zamoyski’s Berlin period in 1916 at the workshop of Joseph Wackerle.