Para lichtarzy

Pair of Candlesticks

 

PoC. ? - Berlin

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

ok. 1850

ca.1850

Srebro odlewane repusowane - dociążone

Cast and repoussé silver - weighted

Waga 3,05 kg - Wysokość: 33,5 cm

Total weight 3,05 kg - Hight: 33,5 cm

Para srebrnych lichtarzy

Na rancie podstawy oznaczenia – “K” – znak probierza Johann Christian Samuel Kessner (działał w latach 1819-1854) “C” – dotyczy probierza pomocniczego – J. W. D. Friedrich (1848-1854) i niewyraźnie odbite inicjały mistrza “Po?C.”


 

A pair of silver candlesticks

Base bears Berlin city mark with “K” – assayers’ mark Johann Christian Samuel Kessner (1819—1854), and in circle “C” – secondary assayers’ mark J. W. D. Friedrich (1848-1854). Master mark “Po?C.” indistinctly stamped.