Cerkiew Zamkowa w Kodniu nad Bugiem

The Castle Orthodox Church in Kodeń on the Bug River

Oziębłowski, Józef (1805-1878)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Litografia z Rys. Kraszewskiego

Lithography, after Kraszewski drawing

Wymiary: 24,2 x 14,3 cm

Dimansions: 24,2 x 14,3 cm

Cerkiew Zamkowa w Kodniu nad Bugiem

Józefa Oziębłowskiego według rysunku Kraszewskiego

To wyjątkowa praca  znanego wileńskiego grafika pochodzi z pierwszych próbnych wersji, na których nie umieścił jeszcze sygnatury Litog. J:Oziębłowskiego

Józef Oziębłowski (1805 – 1878)
Pochodził z rodziny ziemiańskiej na Wileńszczyźnie. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych przy Uniwersytecie Wileńskim i był uczniem Jana Rustema. Około roku 1833 otworzył w Wilnie swój zakład litograficzny, ostatnie prace pochodzą prawdopodobnie z 1863 roku.
Wykonywał widoki Wilna i Litwy, okolicznych miasteczek, obrazki świętych oraz liczne portrety postaci historycznych. Z jego pracowni wyszło około 600 litografii, z których największe zbiory posiadają Gabinety Rycin MN. w Warszawie i Krakowie i Biblioteka Narodowa, obok Dominika Witke-Jeżowskiego i Lucjan Uziębło największą kolekcję pod koniec XIX wieku, ok. 300 prac, posiadał Józef Bieliński.

 

The Castle Orthodox Church in Kodeń on the Bug River