S. Juzups – Święty Józef z Dzieciątkiem

S. Juzups – Saint Joseph with Child

Czerski, Stanisław (1777-1833)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Wymiary: płyta 9,5 x 6,5 cm, plansza 23,2 x 16,7 cm

Dimensions: plate 9,5 x 6,5 cm, sheet 23,2 x 16,7 cm

Czerski, Stanisław (1777-1833)

Rycinę wykonał ksiądz Stanisław Czerski w Sałantach na Żmudzi. “W charakterze proboszcza, za pomocą przybranego młodego jakiegoś pomocnika, oddał się rytowaniu obrazków śśw. z podpisami Żmudzkiemi: albowiem jedynie rytował te obrazki dla swoich parafian, którzy jako mieszkańcy czystej Żmudzi, innego języka … nieznają. […] Blachy zaś powyższe wraz z prassą i całem narzędziem do ich odciskania po jego śmierci sprzedanemi zostały w Wilnie.” [Tyszkiewicz, “Pomniki rytownictwa”, Wilno 1858, s. 26 przy poz 98]. [Ewa Milicer], Pomniki rytownictwa krajowego (1858) ; 54 z 180, KOLEKCJA GRAFIKI POLSKIEJ

Czerski, Stanisław (1777-1833)