Dantzigt – Gdańsk

Dantzigt – Gdańsk

Georg Braun, Frans Hogenberg

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Miedzioryt - data tej mapy pierwsze wydanie 1575.

Engraving - date of this map first edition 1575.

Wymiary 325 x 480 mm

Dimensions 325 x 480 mm

Georg Braun (1541-1620), Frans Hogenberg (1535-1590)

Pierwszy widok i panorama Gdańska pochodzi z “Civitates Orbis Terrarum” wydana w Kolonii 1575 (tom II str. 46). Zachowana w wersji oryginalnie niekolorowanej z tekstem łacińskim verso.

Stan zachowania b.dobry

Georg Braun (1541-1620), Hogenberg Frans (1535-1590)

First panorama and view of Gdansk  form “Civitates Orbis Terranum”, Cologne, 1575 (vol.II p.46) with latin text verso.

Excellent condition, originally not colored.