Tsakli

Guhyasamaja – Akshobhyavajra

Tsakli

Guhyasamaja – Akshobhyavajra

Tsakli

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Tybet 1800 - 1899 Pigment - kolor naturalny, na bawełnie.

Tibet 1800 - 1899 Ground mineral pigment on cotton.

Wymiary 12 x 9,8 cm

Dimensions 12 x 9,8 cm

Tsakli – Guhyasamaja, Akshobhyavajra  (Tybet: sang wa du pa, mi kyu dor je)

Jest w kolorze niebieskim o trzech twarzach: niebieskiej, czerwonej i białej i trzech parach rąk. W rękach trzyma lotos, koło, miecz i klejnot, a główna para trzyma vajrę i dzwonek oraz obejmuje połączoną z nim w jedno, małżonkę. Ona równiez o trzech twarzach zwana Sparshavajra albo Adhiprajna obejmuje Guhyasmaja trzyma w dłoniach te same atrybuty.

Tsakli – Guhyasamaja, Akshobhyavajra (Tibetan: sang wa du pa, mi kyu dor je. English: Secret Gathering, Immovable Vajra),

Blue in colour, he has three faces: blue, white and red. The main pair of hands hold a vajra and bell embracing the consort, also with three faces. In the remaining hands they both hold a lotus, wheel, sword and precious jewel. His consort is called Sparshavajra or Adhiprajna is united in one common substance with Guhyasamaja, whom she encircles, and possesses the same attributes. She has three faces: red, light blue, and white. Her original hands embrace the -Yab- at the back, the upper hands hold the flaming jewel and wheel, while the lower ones carry the sword of wisdom and lotus.