Stańczyk

Jester

Henryk Redlich (1838-1884)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Miedzioryt, sygnowany w płycie Henry Redlich

Engraving, signed b/r. on plate Henry Redlich

Wymiary: płyta 37 x 46,5 cm ; palnsza 49,3 x 69,2 cm

Dimensions: plate 37 x 46,5 cm ; sheet 49,3 x 69,2 cm

Redlich Henryk (1838-1884)
Stańczyk – według obrazu obrazu Jana Matejki. Na płycie z lewej strony Henryk Redlich umieścił swój autoportret z profilu. Grafika ta już po śmierci autora wydana została przez I. Angera w Berlinie i wykorzystana jako dar przez TZSP, z uzupełnionym tekstem, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim dla Członków swoich za rok 1886.
Urodził się w Łasku jako Hersz Redlich w rodzinie polskich Żydów. Przez Wrocław i Kalisz dotarł do Warszawy gdzie dzięki ze stypendium studiował jeszcze przed zamknięciem w 1861 w Szkole Sztuk Pięknych. Następnie Drezno i Monachium gdzie podjął naukę grafiki-akwaforty i temu poświęcił gros swej twórczości. Atelier w Monachium, potem Wiedeń i powrót do Warszawy. Nagradzany najwyższymi medalami na wystawach w Petersburgu, Moskwie i Paryżu działał w swym atelier wykonując prace graficzne dla Towarzystw Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie. Niestety mimo starań by poszerzyć wiedzę wśród rodaków o szlachetnej sztuce akwaforty zrezygnował i w poszukiwaniu zamówień wyjechał do Paryża (1880-83). „Nigdy bym nie uwierzył, że jako sztycharz, i to jedyny w kraju dla braku zajęcia będę zmuszony z rodziną udać się a może na stałe przesiedlić się za granicę”(W. Gerson, Henryk Redlich s.322). Konkurencja w Paryżu i załamania emocjonalne zmusiły go do następnego wyjazdu. Na krótko zamieszkał w Berlinie gdzie w 1884 zmarł.

Henryk Redlich (1838-1884)

Jester – after Jan Matejko painting