Ignacy Krasicki X. Prymas Arcybisk. Gnieźnieński

Ignacy Krasicki X. Prymate Arcybishop of Gnieźno

Tepplar Anton (1804-post 1839)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Miedzioryt punktowy. Sygn.: Rysował Xaw. Prek ; Rytował Ant. Tepplar w Nozdrzcu

Stipple engraving. Signed: Rysował Xaw. Prek ; Rytował Ant. Tepplar w Nozdrzcu

Wymiary: 28,5 x 19 cm

Dimensions: 28,5 x 19 cm

Ignacy Krasicki X. Prymas Arcybisk. Gnieźnieński
Rycina z: Franciszek Ksawery Prek: Wizerunki znakomitych ludzi w Polszcze…, Kraków 1830, z. 2 tabl. 6.
Kompozycja wg obrazu Pera Kraffta Starszego z 1767 r.
Lit. Hanna Widacka: Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających……t. 2 poz. 2640

Ignacy Krasicki X. Prymate Arcybishop of Gnieźno

Print from Franciszek Ksawery Prek: Wizerunki znakomitych ludzi w Polszcze…, Kraków 1830, z. 2 tabl. 6.

After Per Krafft the Elder painting – 1767.

Lit. Hanna Widacka: Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających……t. 2 poz. 2640