Święci Męczennicy – Samon, Gurij, Awiw

Icon of Holy Martyrs – Samon, Gurij, Aviv

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Rosja pocz. XIX wieku

Russia early 19th century

Tempera jajowa na desce

Egg tempera on wood

Wymiary 39 x 32 cm

Dimensions 39 x 32 cm