Sitarze od Zamościa

Faiseurs de Cribles des Environs de Zamosc (Pologne)

Sieve Makers from Zamość

Faiseurs de Cribles des Environs de Zamosc (Pologne)

Jan Nepomucen Lewicki (1795 - 1871)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Akwarela i rysunek tuszem na papierze, przed 1841.

Watercolor with ink drawing on paper, before 1841.

Wymiary 18,8 x 16,9 cm

Dimensions 18,8 x 16,9 cm

Jan Nepomucen Lewicki (1795 – 1871)

Sitarze od Zamościa – Faiseurs de Cribles des Environs de Zamosc (Pologne)

To na podstawie tego ostatnio odnalezionego rysunku – szkicu powstała słynna grafika “Sitarze od Zamościa”, która wchodziła w skład wydanego w 1841 opracowania “Stroje dawnej Rzeczypospolitej”.

Dzieło to wydane w Paryżu ilustrowało 39 kolorowanych litografii Jana Nepomucena Lewickiego. Autorem tekstów opisujących stroje i obyczaje ludu zamieszkującego poszczególne rejony Polski, był Leon Józef Zienkowicz (1808-1870) – działacz demokratyczny, publicysta, krytyk literacki, uczestnik tak jak i Jan N. Lewicki, powstania listopadowego, współtwórca Stowarzyszenia Ludu Polskiego.

Jan Nepomucen Lewicki (1795 – 1871)

Sieve Makers from Zamość -Faiseurs de Cribles des Environs de Zamosc (Pologne).

This recently rediscovered drawing is the first skecht, ink drawing with watercolor, for the famous print “Sieve Makers from Zamość “.