Jerzy X. Lubomirski

 

Jerzy X. Lubomirski

Tepplar Anton (1804-post1839)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Miedzioryt punktowy. Sygn.: Rysował Xaw. Prek ; Rytował Ant. Tepplar w Nozdrzcu

Stipple engraving. Signed: Rysował Xaw. Prek ; Rytował Ant. Tepplar w Nozdrzcu

Wymiary: 26 x 19 cm

Dimensions: 26 x 19 cm

Jerzy X. Lubomirski Marsz. W. K. Het. Pol. K.

Rycina z: Franciszek Ksawery Prek, Wizerunki znakomitych ludzi w Polszcze…, Kraków 1829, z. 1, tabl. 5.

Lit. Hanna Widacka: Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających…t. 3 poz. 3009

Jerzy X. Lubomirski Marsz. W. K. Het. Pol. K.

Print from: Franciszek Ksawery Prek, Wizerunki znakomitych ludzi w Polszcze…, Kraków 1829, z. 1, tabl. 5.

Lit. Hanna Widacka: Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających…t. 3 poz. 3009