Aktor z teatru Kabuki

Kabuki actor

Jerzy Zabłocki (1927-1993)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Technika mieszana na karbowanej bibule, sygnowany p/d Zabłocki

Mix techinque on fluted paper, signed b/r Zabłocki

Wymiary: 52 x 42 cm, w świetle oprawy

Dimensions: 52 x 42 cm

Jerzy Zabłocki (1927-1993)

Prezentowany obraz to nie tylko jeden z wielu dzieł w bogatym oeuvre prof. Jerzego Zabłockiego, ale wyjątkowy i ogromnie ciekawy przez podjęty temat, a także historię powstania. Przedstawienie to aktor teatru kabuki, mężczyzna gdyż to oni ucharakteryzowani odgrywali żeńskie role. A sam temat, stał się dla artysty swojego rodzaju wyzwaniem, próbą kontynuacji tym samym odnosząc się do dzieł wielkich twórców II połowy XIX wieku, kiedy to sztuka Japonii odcisnęła swe piętno na najwybitniejszych artystach tamtego okresu. W wypadku Zabłockiego niewątpliwym bodźcem był wyjazd do Japonii.

Niedługo po tym, gdy po okresie studiów w murach obecnej ASP, a ówczesnej Szkole Sztuk Pięknych, powrócił do Japonii brat znanego fotografa Takuya Tsukahar’y, prof. Zabłocki otrzymał  zaproszenie do Tokio. Wyruszył w 1982, a jego podróż do Japonii wiodła koleją transsyberyjską przez Władywostok. Całość pobytu podsumował wystawą w Striped House Museum of Art, Tokyo i ku zadowoleniu sprzedał prawie wszystkie pokazywane obrazy, a po powrocie powstał ten obraz, efekt jego fascynacji japońską tradycją.

Jerzy Zabłocki (1927-1993)

The painting was an effect of 1982 journey to Japan which made a huge impact on his oeuvre. His works were exhibited there in Striped House Museum of Art, Tokyo.