Utarczka husarii polskiej ze Szwedami

Polish Hussars Skirmish with the Swedes

Józef Brandt - Józef Holewiński

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Drzeworyt sztorcowy sygn. Józef Holewiński wg. J.Brandta

Woodcut by Józef Holewiński after J.Brandt

Wymiary 25,4 x 49,2 cm

Dimensions 25,4 x 49,2 cm

Józef Holewiński (1848-1917)
“Utarczka husarii polskiej ze Szwedami” to drzeworyt sztorcowy wykonany według obrazu Józefa Brandta. Jak donosiły “Wiadomości bieżące, rozbiory i wrażenia literacko-artystyczne 1880/217” Gazeta Polska 1880, nr 140 o premiach dla czytelników to … – Za śladem Tygodnika Ilustrowanego, który prenumeratorom swoim dał jako premium Bitwę pod Grunwaldem, poszły Kłosy i Tygodnik Powszechny. Premium Kłosów stanowi Utarczka husarii polskiej ze Szwedami podług obrazu Józefa Brandta. Drzeworyt wykonany jest starannie, przedmiot zaś pełen życia, oryginalności i poetycznej siły, jaką się odznaczają bojowe obrazy Brandta……..

Józef Holewiński (1848-1917)