Wódz

Headman

Juliusz Studnicki (1906 - 1978)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Rysunek, kolorowe tusze i flamaster

Pen - color drawing

Wymiary 22,2 x 31,2 cm

Dimensions 22,2 x 31,2 cm

Juliusz Studnicki (1906-1978)
studia w krakowskiej ASP a profesorami jego byli Józef Mehoffer, Wojciech Weiss i Feliks Kowarski. Współzałożyciel warszawskiej grupy “Pryzmat”. W 1937 roku wyjechał na studia do Paryża. W 1945 współorganizował Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Sopocie.

Juliusz Studnicki (1906-1978) study ASP in Kraków.