Przyjęcie do konwiktu

Admission to Conwictus – boarding school

Henryk Redlich (1838-1884)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Akwaforta, wg. obrazu ego, wł. P. Bulikowskiego, Imp. Edues Paris

Etching after Julian Maszyński, Imp. Edues Paris

Wymiary 47,0 x 37,0 cm

Dimensions 47,0 x 37,0 cm

Redlich Henryk (1838-1884)

Według obrazu Julina Maszyńskiego, z serii: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknym w Królestwie Polskiem członkom swoim za rok 1882.
Urodził się w Łasku jako Hersz Redlich w rodzinie polskich Żydów. Przez Wrocław i Kalisz dotarł do Warszawy gdzie dzięki ze stypendium studiował jeszcze przed zamknięciem w 1861 w Szkole Sztuk Pięknych. Następnie Drezno i Monachium gdzie podjął naukę grafiki-akwaforty i temu poświęcił gros swej twórczości. Nagradzany najwyższymi medalami na wystawach w Petersburgu, Moskwie i Paryżu działał w swym atelier w Warszawie wykonując prace graficzne dla Towarzystw Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie. Niestety mimo starań by poszerzyć wiedzę wśród rodaków o szlachetnej sztuce akwaforty zrezygnował i w poszukiwaniu zamówień wyjechał do Paryża. “Nigdy bym nie uwierzył, że jako sztycharz, i to jedyny w kraju dla braku zajęcia będę zmuszony z rodziną udać się a może na stałe przesiedlić się za granicę”(W. Gerson, Henryk Redlich s.322). Konkurencja w Paryżu i załamania emocjonalne zmusiły go do następnego wyjazdu. Na krótko zamieszkał w Berlinie gdzie w 1884 zmarł.