Grobowiec Tadeusza Kościuszki – projekt

Tadeusz Kościuszko Memorial Tomb – project.

Autor - NN

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Odlew - Bąz złocony i patynowany.

Cast bronze, gilded, with green patina.

Wymiary: wys. 15 cm , szer. 16,8 cm , gł. 7,3 cm

Dimensions: h. 15 cm , b. 16,8 cm , d. 7,3 cm

 

Sarkofag Kościuszki – brąz patynowany ze złoconymi aplikacjami.

Znajdujący się na Wawelu grobowiec Tadeusza Kościuszki jest zapewne efektem kilku wersji-projektów, które poprzedziły realizację. Czy ten, prezentowany, odlany z brązu ze złoconymi aplikacjami, który okazuje się być dla wielu znawców Kościuszki odkryciem, jest zupełnie nieznaną wersją projektu? Z przeprowadzonych wstępnych badań nie można wykluczyć iż jest to model pierwotnej wersji sarkofagu ale trudno definitywnie stwierdzić czas powstania. Czy był to okres drugiej połowy XIX wieku, czy raczej czas poprzedzający 100 rocznicę śmierci ale też mógł być wykonany wg niezrealizowanego projektu na czas  uroczystości sprowadzenia serca Naczelnika 15 października 1927. To, że autor lub samo wykonanie miało miejsce poza granicami, ówczesnych zaborów, świadczy błąd, którego żaden Polak by nie popełnił a mianowicie, w nazwie miasta Racławice. Projektujący lub wykonujący formy odlewu pomylił się, gdyż, jak to zauważył jeden ze znawców Kościuszki .“…..Racławice widnieją na  modelu jako “Wraclawice” (sic). Wskazuje to, ze autor modelu  nie był Polakiem (pomieszał chyba   Wroclaw / Vraclaviensis/  z Raclawicami.”

Dodatkowo, porównując ten sarkofag z namalowanym takim samym na obrazie Charles’a le Brun “Ofiara Pilikseny”  trudno nie znaleźć możliwej inspiracji.

Tadeusz Kościuszko Memorial Tomb