Tadeusz Kościuszko

Thadeus Kosciuszko

William Sharp (1749-1824)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Miedzioryt; Sygnowany l/d. - London 1800, p/d. - Imp. Beillet. Q. de la Tournelle, 35 Paris

Engraving; signed b/l. - London 1800, b/r. - Imp. Beillet. Q. de la Tournelle, 35 Paris

Wymairy: płyta 37,8 x 43 cm ; plansza 44,5 x 63 cm

Dimensions: plate 37,8 x 43 cm ; sheet 44,5 x 63 cm

William Sharp (1749-1824) wg. Catherine Andras (1775 – 1860)

Napisy:
– nad kompozycją: HANC TABULAM IN BIBLIOTHECA POLONICA PARISIIS COLLOCANDAM FREDERICUS PIGOU SOCIETATIS LITTERARUM POLONICAE SOCIUS LONDINI D.D. ANNO M.DCCC LV.
– pod kompozycją: THADDEUS KOSCIUSZKO
Engraved by Wiliam Sharp from a Model in Wax done, from the life by C. Andras.
Towarzystwo Przyjaciół sztuk pięknych w Krakowie Członkom swoim za rok 1873.

W. Sharp wzorował się na obrazie Th. Stothard’a, który to powstał wg. modelu woskowego wykonanego przez młodą rzeźbiarkę Catherine Andras podczas pobytu Kościuszki w Londynie.
Lit.: M. Gumowski, Portrety Kościuszki. Lwów 1917, s.51-52, il.26.

William Sharp (1749-1824) after Catherine Andras (1775 – 1860)