Madonna z Dzieciątkiem

The Madonna and Child

XVI w

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Olej na płótnie

Oil on canvas

Wym. 68,5 x 54 cm

Dimensions 68,5 x 54 cm

Obraz wraca, prawie po 50 latach gdy po raz ostatni został publicznie pokazany. Jest to dla mnie wielka przyjemność, że mogę przybliżyć jego historię, a jest ona niezwykle interesująca.

To słynny obraz Madonna dei Candelabri – związany z warsztatem Rafaela, obecnie znajdujący się w The Walters Art Museum Baltimore o prawie identycznej kompozycji stał się przyczyną, że pierwsze strony całej polskiej prasy w latach 60. i początku 70. poświęcone były naszej Madonnie z Dzieciątkiem. Zamiarem ówczesnego właściciela było sprawdzenie, kto był autorem jego obrazu. Czy to możliwe, że Rafael, bo skoro wspomniany obraz z kolekcji Walters’a nie jest oryginalnym dziełem, a pracą z warsztatu to może właśnie ten jest autentyczny. Takie pytania stawiano, tym bardziej, że badania i konsultacje konserwatorskie jakie wówczas przeprowadzał potwierdzały czas powstania na XVI wiek, a samą kompozycję związaną z mistrzem z Urbino. Ówczesne grono historyków sztuki, które badało obraz skłaniało się do opinii, że mógł powstać później, już w okresie manieryzmu w kręgu jego uczniów, takich jak Vasari, Pontormo czy Bronzino. Nikt nie potwierdził oczekiwań właściciela, że jest to Rafael, choć uznając niewątpliwą klasę obrazu, na pewnym etapie z wielką radością przyjęto obraz do Oddziału Zamku Królewskiego w Warszawie. Ostatecznie nie doszło do jego przekazania gdyż, jak uważał właściciel, nie dopełniono w stosunku do niego pewnych formalności.*

Od 1974 roku obraz zniknął i wydawało się, że został sprzedany zagranicę. Mimo iż wielokrotnie były takie oferty, to nie wyobrażał sobie by Madonna mogła opuścić Polskę.

Był jego właścicielem od 1913 roku, gdy jako inspektor Związku Strzeleckiego przyjechał z Krakowa do Palczowic celem przeprowadzenia ćwiczeń z miejscowym oddziałem Związku. Po ich zakończeniu, zaproszony przez miejscowego, bogatego gospodarza i właściciela karczmy na posiłek, zauważył wiszący na ścianie obraz. Wyraził chęć kupna, a ponieważ stan obrazu wymagał konserwacji pomogło mu to w końcowych negocjacjach. Obraz jak i wiele innych przedmiotów kupił karczmarz G. (nazwisko w dokumentach) na licytacji, która odbyła się kilka lat wcześniej na zamku w Zatorze, zaraz po nabyciu dóbr przez hr. Potocką z Krzeszowic.

To niewątpliwie subtelne, manierystyczne dzieło z XVI wieku, którego zbadana historia własności zaczyna się dopiero od początku XX wieku, a przecież niesie ono w sobie jeszcze wiele innych skrytych przez 400 lat tajemnic, o właścicielach i jego losach w przeszłości, zapewne fascynujących. Jaką drogą zawędrował do zamku w Zatorze i kim była osoba, która chciała mieć ten piękny obraz Madonny z Dzieciątkiem, a przede wszystkim, który z mistrzów manieryzmu był jego autorem, to w dalszym ciągu pytania czekające na odpowiedź.
*Zestaw zachowanych dokumentów i korespondencji z muzeami do wglądu.

Dawna historia obrazu Madonna dei Candelabri, jego pewnego etapu, opisana w wydawnictwie Metropolitan Museum of Art – N.Y. http://libmma.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p15324coll10/id/2291/rec/25

Detailed provenance of the painting for request.

Painting of the same composition Madonna dei Candelabri – workshop of Raphael at The Walters Art Museum Baltimore.

The old story of Madonna dei Candelabri painting – http://libmma.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p15324coll10/id/2291/rec/25