Św. Mateusz Ewangelista

Saint Matheus Evangelist

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

k. XVI ? wieku Hiszpania

end of 16th ? century Spain

Alabaster relief

Alabaster relief

wym. 14,3 x 10,4 cm

Dim. 14,3 x 10,4 cm

Św. Mateusz Ewangelista

Najprawdopodobniej to hiszpański warsztat, co sugeruje też przesłany list do byłego właściciela przez dr. Aleksandrę Lipińską.

 

Saint Matheus Evangelist

Most probably Spanish workshop.