Pasterze i Matka Boska Żyrowicka

Shepherds and Mother of God of Zhyrovichy

IMAGO BEATISIMAE VIRGINS MARYIE ZYROVICENSIS

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

ca.1820

ca.1820

Drzeworyt na papierze

Woodcut on paper

Wymiary: kolcek 29,5 x 18,5 cm ; plansza 36 x 22 cm

Dimensions: woodblock 29,5 x 18,5 cm ; sheet 36 x 22 cm

Pasterze i Matka Boska Żyrowicka

Wśród gałęzi gruszy pasterze ujrzeli światło…..

Shepherds and Mother of God of Zhyrovichy