Grota miłości

The Cave of Love

Philipp Franck (1860 - 1944)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Akwaforta i sucha igła, sygn. ołówkiem p/d Philipp Franck, l/d Probedruck

Etching with dry point, signed with pencil b/r Philipp Franck, b/l Probedruck

Wymiary: płyta 36,5 x 30 cm , plansza 45 x 37 cm

Dimensions: plate 36,5x 30 cm, sheet 45 x 37 cm

Philipp Franck (1860 – 1944)

Grota Miłości – amory unosząc zasłonę ukazują nadchodzącemu mężczyźnie nagą piękność.

To jedna z prac Philippa Francka odnosząca się do snów.

Philipp Franck (1860 – 1944)

The Cave of Love  –  amors rising covering present naked beauty to the entering man.

This is one of Philipp Franck’s work related to man night dreams.