Masakra cywilów w Belgii 1915

Rape of Belgium 1915

Pierre-Georges Jeanniot (1848–1934)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Litografia, sygn. p/d. Jeanniot 1915, opis l/d J.Bedier pages 24 et 26 Carnet (fig. 11) du soldat Z...du 12e d'infanterie de réserve 1er Corps

Litography, signed b/r. Jeanniot 1915, note b/l J.Bedier pages 24 et 26 Carnet (fig. 11) du soldat Z...du 12e d'infanterie de réserve 1er Corps

Wymiary 48,5 x 33 cm

Dimensions 48,5 x 33 cm

Pierre Georges Jeanniot (1848–1934)
Jeanniot zaraz po wybuchu I wojny światowej, tak jak wielu słynnych artystów nie był obojętny na informacje o niemieckich zbrodniach wobec ludności cywilnej jakie miały miejsce na terenie Belgii. Wykonał szereg litografii, które wraz z pracami swoich poprzedników, takich twórców jak Jacques Callot i Francisco Goya, wpisują się w cykl “Okropności wojny”.
Litografia ta, to wyjątkowa rzadkość, powstała według notatki zamieszczonej w książce – Joseph Bédier: Les crimes allemands : d’après les témoignages allemands ,..1915 – pages 24 et 26, dotyczącej przedstawionego zdarzenia – Carnet (fig. 11) du soldat Z…du 12e d’infanterie de réserve 1er Corps.

Pierre Georges Jeanniot (1848–1934)

Joseph Bédier: Les crimes allemands : d’après les témoignages allemands — 1915
J. Bedier pages 24 et 26
Carnet (fig. 11) du soldat Z…du 12e d’infanterie de réserve 1er Corps