Okręty przy skalistym wybrzeżu w czasie burzy

Men-of-war off a Rocky Coast in a Storm

Plattenberg, Matthieu van (c.1608 - 1660)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Olej na płótnie

Oil on canvas

Wymiar: 81,5 x 99,8 cm

Dimensions: 81,5 x 99,8 cm

Do tej pory nie było wielu infromacji dotyczących Matthijs’a albo Matthieu, van Plattenberg. Głównie dzięki jego wnukowi, malarzowi Nicolas’owi Vleughels(1668-1737) wiemy nieco więcej o artyście, który pochodził z Flandrii.(1) W 2004 Jean Mazel opublikował dokumenty, które potwierdzały, że przekaz Vleughels’a był w zasadzie prawdziwy a opracowanie również uzupełniło naszą wiedzę o nowe fakty.(2) Van Plattenberg urodził się w Antwerpii około 1608 roku i możemy przypuszczać, że był uczniem malarza marynisty Andries van Eertvelt (1590-1652). Także możemy przyjąć, że Van Plattenberg wyruszył do Włoch właśnie ze swoim nauczycielem, który to zatrzymał się u Cornielis’a de Weal w Genuii między rokiem 1627 a 1631. Nie jest natomiast nam wiadomym, choć wielce prawdopodobnym, że również Van Plattenberg w tym czasie był w Genuii I możemy założyć, że w tym okresie odwiedził Florencję I Neapol.

To dzięki Nicolas’owi Vleugels, dyrektorowi Fancuskiej Akademii w Rzymie dowiedzieliśmy się, że jego dziadek był w Paryżu już w roku 1630……………………………

Esej do obrazu przygotowany przez Guido M.C. Jansen, byłego kuratora Rijksmuseum Amsterdam – Malarstwo Holenderskie XVII wieku.

http://www.niki.digitalcollections.it/islandora/object/PHOTO ARCHIVE%3A27534?solr_nav%5Bid%5D=ccb4fc044960f33d36ce&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=12 

Plattenberg, Matthieu van (Antwerp c.1608 – 1660 Paris)

Recently not many biographical information was known about Matthijs, or Mathieu, van Plattenberg. Mainly thanks to his grandson, the painter Nicolas Vleughels (1668-1737), we knew at least something about this artist, who originated from Flanders.(1) In 2004 Jean Mazel published documents which proved that Vleughels story was basically true and these documents also brought new facts to light.(2) Van Plattenberg was born in Antwerp around 1608 and we assume that he probably was a pupil of the marine painter Andries van Eertvelt (1590-1652). We also may assume that Van Plattenberg went to Italy with his teacher, where Van Eertvelt stayed with Cornelis de Wael in Genua from circa 1627 until 1631. Whether Van Plattenberg did the same, is not known, but seems very likely. In this period he also seems to have visited Florence and Naples.

Thanks to Nicolas Vleughels, director of the French Academy in Rome, we already knew that his grandfather was in Paris in 1630,……………………………..

The essey written by Guido M.C. Jansen, former curator of Dutch 17th- Century Paintings Rijksmuseum Amsterdam.

Provennace: Galleria di Palazzo Rosso, Genoa

http://www.niki.digitalcollections.it/islandora/object/PHOTO ARCHIVE%3A27534?solr_nav%5Bid%5D=ccb4fc044960f33d36ce&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=12