Puchar srebrny z monetami – Prusy i Frankfurt

Sliver Coins Goblet – Prussia and Frankfurt

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Srebro odlewane i wewnątrz złocone.

Cast silver with vermeil interior.

Waga 252 g. Wysokość 16,8 cm

Weight 252 g. Hight: 16,8 cm

Puchar z sześcioma monetami,

Powstał zapewne we Frankfurcie, gdyż osadzone są trzy identyczne monety – 1 talar z 1860 Freie Stadt Frankfurt. Próba 800 i obok nierozpoznany znak złotnika niewątpliwie po roku 1888, gdy wprowadzony został nowy sposób oznaczania srebra, wprowadzono system tysięcznym. Najprawdopodobniej zamówiony został dla upamiętnienia zjednoczenia Niemiec po zwycięstwie w wojnie z Francją, o czym świadczą – Sieges Thaler 1871 oraz koronacyjny talar Wilhelma i Augusty z 1861 roku. Uzupełnieniem jest talar Fryderyka Wilhelma III z 1837.

 

Goblet with coins,

most probably was commissioned after 1888 (new hallmarks system in Germany) in Frankfurt as three of six coins are – 1 Thaler Freie Stadt Frankfurt 1860 to commemorate unification of Germany after the war with France – Sieges Thaler 1871 and coronation of William and Augusta 1861. The sixth one is  Frederick William III thaler from 1837.