Prazdnik- Ikona Święta Zmartwychwstania

Prazdnik- Feastday Icon with Passion Cycle

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Tempera jajowa/deska Rosja połowa XIX wieku

Egg tempera on wood, Russia middle of 19th century

Wymiary 47,5 x 37,5 cm

Dimensions 47,5 x 37,5 cm

Prazdnik
Centralna scena Zmartwychwstania jest otoczona 12 przedstawianiami Męki Chrystusa a te 16 scenami prezentującymi 16 głównych świąt kościoła prawosławnego. W narożnikach na bordiurze przedstawienia Cztrerech Ewangelistów.

Prazdnik
Icon of the Anastasis in the centre is sourrounded by 12 scenes from the
Passion of Christ and all of them by the16 main feasts of the orthodox church.
In the corners the Four Gospel Writers