Stanisław Revera Potocki

Stanisław Revera Potocki

Wojciech Gerson (1831-1901)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Wyd. 1860-62

Edit. 1860-62

Litografia: Henryk Aschenbrenner wg. rysunku Wojciech Gersona

Lithography: Henryk Aschenbrenner after Wojciech Gersona drawing

Wymiary: 35 x 24 cm

Dimensions: 35 x 24 cm

Stanisław Rewera Potocki (1579 – 1667)

Wojewoda Krakowski, Hetman Wielki Koronny.

Tablica 18 – Litografia przygotowana do wydanej 1860-62 r. publikacji “Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xięstwa Litewskiego” Wizerunki zebrane i rysowane przez Wojciecha Gersona objaśnione textem historycznym przez Juliana Bartoszewicza.”

Julian Bartoszewicz 1821-1870

 

Stanisław Rewera Potocki (1579 – 1667)

Wojewoda Krakowski, Hetman Wielki Koronny