Kapliczka w górach

The Mountain Chapel

Stawowski-Kluska Józef (1902-1975)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Drzeworyt

Woodcut

Wymiary 20,4 x 13,6 cm

Dimensions 20,4 x 13,6 cm

Stawowski-Kluska Józef (1902-1975)
Malarz, grafik a też i pedagog. Nauka to krakowskie ASP i studia na UJ a potem UAM w Poznaniu. Tematy jego prac to w większości poświęcone architekturze, a te znacznej części zawierają motywy z Podhala. Zamknął je w 13 tekach wypełnionych wyjątkowo subtelnymi drzeworytami.

Stawowski-Kluska Józef (1902-1975)