Stephanus Rex

Stephanus Rex

Józef Oziembłowski 1805 -1878

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Litografia

Lithography

Wymiary 23,6 x 15,7 cm

Dimensions 3,6 x 15,7 cm

Stephanus Rex – Stefan Batory

Józef Oziembłowski 1805 -1878
Litografia J. Oziębłowskiego według wzoru T. Tretera z Kroniki Marcina Kromera Ed: Col: fol: 1589, grafika wykonana dla dzieła J.I. Kraszewskiego – Wilno od początków jego do roku 1750, t. 1, 1840.

Stephanus Rex – Stefan Batory

Józef Oziembłowski 1805 -1878
Lithograph by J. Oziębłowski, from: J.I. Kraszewski, Wilno od początków jego do roku 1750, t. 1, 1840.