św. Antoni z Padwy

 

St. Anthony of Padua

Ignacy Karęga

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Miedzioryt

Engraving

Wymiary: płyta 12,6 x 7,4 cm, plansza 18,1 x 11,5 cm

Dimansions: plate 12,6 x 7,4 cm sheet 18,1 x 11,5 cm

św. Antoni z Padwy

Illustr: Rendis: Domino Domino / ANTONIO KARĘGA / Exprovinciali Guardiano Vilnen O R / MINOR S. FRAN /

benefactori singula-rissimo offert X Karęga.

Miedzioryt dedykowany dla swego krewnego Antoniego Karegi franciszkanina z Zakonu Braci Mniejszych.

Twórczość Igancego Karegi przypada na okres II poł. XVIII w. , ani data urodzin, ani śmierci nie są znane. Za sprawą Encyklopedii Gutenberga wiemy, że był zakonnikiem, uczniem swego krewnego Antoniego Karęgi i działał w Wilnie w czasach Stanisława Augusta. Rytował tematy religijne: Matka Boska Ostrobramska, Matka Boska Antokolska, św. Antoni Padewski (w dwa różne pzredstawienia). Inną grupę stanowiły portrety: biskupa Ignacego Massalskiego, hr. Aleksandra Zamoyskiego i jego żony Marii z Granowskich Zamoyskiej czy Adama Naruszewicza w 1780 wg. obrazu Marteau, ilustracje do Don Quichote’a i ilustracje według rysunków Jana Henryka Müntza (1727-1790).

St. Anthony of Padua

Illustr: Rendis: Domino Domino / ANTONIO KARĘGA / Exprovinciali Guardiano Vilnen O R / MINOR S. FRAN /

benefactori singula-rissimo offert X Karęga.