Modlący się staruszek litewski – Soplica

Lithuanian Old Man Praying – Soplica

Walenty Wańkowicz (1799 - 1842)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Mezzotinta z akwafortą, W. Wańkowicz pinxit, C. Lüderitz sculpsit;

Mezzotint with some etching, W. Wańkowicz pinxit, C. Lüderitz sculpsit;

Wymiary: płyta 28,5 x 22,8 cm; plansza 63 x 45,7 cm

Dimensions: plate 28,5 x 22,8 cm; sheet 63 x 45,7 cm

Walenty Wańkowicz (1799 – 1842)
Rytował Lüderitz Gustaw Karl, Friedrich (1803-1884) pp. w Berlinie.

Staruszek Litewski – Soplica,
“Najgłośniejszym ze wszystkich obrazów Wańkowicza stał się Staruszek litewski modlący się, studyum z natury. Artysta nasz tyle miał skromności w pojęciu o swoim talencie, iż zezwoliwszy na zrobienie sztychu z pomienionego obrazu, uważał za stosowne napisać w «Orędowniku» odezwę, tłómacząc się z tego, że «po raz pierwszy ośmiela się wydać swoje dzieło na widok publiczny» Piękny sztych, wykonany przez, G. Lüderitz’a, upowszechnił «Staruszka Litewskiego» (a jak na Litwie nazywano, «Starego szlachcica Soplicę») i zarazem imię Wańkowicza po całej Europie. Oryginał znajdował się w galeryi Aleksandra Moniuszki w Śmiłowiczach, a później w zbiorach Emeryka Czapskiego w Stańkowie”
cyt. Zygmunt Gloger – Album Biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX t.1

Walenty Wańkowicz (1799 – 1842)
Etched by Lüderitz Gustaw Karl, Friedrich (1803-1884) most probably in Berlinie.