Kościół i kaplica na cmentarzu willanowskim.

Church and Chapel at the Wilanów Cemetery.

W. Walkiewicz - A. Pecq & Cº

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Litografia sygn. l/d i p/d: Rys. z natury i lit W. Walkiewicz. ...... w Lit. A. Pecq & Cº w Warsz. 482

Lithography with tint; signed b/l and b/r: Rys. z natury i lit W. Walkiewicz. ...... w Lit. A. Pecq & Cº w Warsz. 482

Wymiary: 133 x 196 mm plansza 231x165 mm.

Dimensions: 133 x 196 mm sheet 231x165 mm.

KOŚCIÓŁ I KAPLICA NA CMENTARZU WILLANOWSKIM

W. Walkiewicz (ok. 1833 – 1900) rysownik, ilustrator, litograf, nauka na Wydziale Malarstwa Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie i litografii w zakładzie Adolfa Pecqa, współpracował z wieloma zakładami litograficznymi Warszawy (min. u M. Fajansa), w latach 1870 a od około 1878 we własnym zakładzie pracując przy wydawaniu premii dla Zachęty).

KOŚCIÓŁ I KAPLICA NA CMENTARZU WILLANOWSKIM

W. Walkiewicz (ok. 1833 – 1900) – since 1878 was working at his Warsaw lithography studio.