Książe Józef Poniatowski

Prince Józef Poniatowski

Ludwik Horwart - J. Fleury

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Litografia i rysunek tuszem, sygnowany: Rys. J.Fleury 1848

Litography with indian ink, signed: Rys. J. Fleury 1848

Wymiary: 29,5 x 21 cm - plansza z tekstem

Dimensions 29,5 x 21 cm plate with text

Książe Józef Poniatowski

Litografię narysował Ludwik Horwart  (1806-1837 ?), autor wielu grafik z przedstawieniami architektury, zdarzeń historycznych, a także portretów znanych postaci. Choć 1806 uznano jako rok urodzenia, to dość duże luki w biografii nie pozwalają ustalić daty jego śmierci i przyjmuje się ją na 1837 tzn. rok ostatniej wykonanej pracy, a były to tablice do książki H. Marconiego.

Przedstawienie księcia zostało uzupełnione podkreśleniami tuszem w wielu miejscach, nie tylko w konturach, ale i co ważne, sygnaturą  Rys. J.(ózef) Fleury 1848 oraz poniżej atramentem, zapewne to ta sama ręka, uzupełniła grafikę biografią księcia. Plansza trochę, od światła, zmieniła kolor ale tekst pozostaje w pełni czytelny mimo upływu czasu. Grafika pochodzi z dawnej wileńskiej kolekcji co potwierdza sygnatura Józefa Fleury, który był ojcem jednej z najbarwniejszych postaci dawnego Wilna, Stanisława Filiberta Fleury.

Prince Józef Poniatowski