Mateusz Ewangielista

Hiszpania XVI w. ?

WIĘCEJ

DETAILS

Krucyfiks

Francja ca.1850

WIĘCEJ

DETAILS

Maria Magdalena

Barok XVIII w.

WIĘCEJ

DETAILS

Sarkofag Kościuszki

XIX wiek

WIĘCEJ

DETAILS

Sofokles

Gladenbeck & Sohn

WIĘCEJ

DETAILS

Pasterz grający

na szałamai

WIĘCEJ

DETAILS

Homme à genoux sur...

Alfredo Pina

WIĘCEJ

DETAILS