Po skończeniu studiów historii sztuki w 1976 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w dość specyficznych okolicznościach tamtych lat rozpocząłem pracę w P.P. ,,Desa'' w Gdańsku, którą prowadziłem do 1987 roku. To już tyle lat jestem związany z handlem dziełami sztuki.
Ale rok 1989 to początek mojej własnej działalności jako antykwariusz.
Studia i przez lata nabrane doświadczenie pozwoliły mi na prezentowanie w galerii wybranych prac z różnych dziedzin. Szczególnie bliskie jest mi europejskie malarstwo i grafika z XVII i XVIII w. Staram się by znaczące nazwiska twórców XIX w. i pocz. XX w. tak polskich jak i obcych były stale obecne w ofercie antykwariatu.
Sztuka Chin i Japonii jako jeden z działów oferty, to kontynuacja mojej pracy dyplomowej poświęconej sztuce Dalekiego Wschodu/Indonezji/ i studiów nad nią w Holandii, a potem przez wiele lat gdy byłem członkiem ,,Society for Japanese Art''.
Dział mebli i rzemiosła artystycznego uzupełnia ofertę mego antykwariatu.
Jako historyk sztuki dbam o to, by prezentowane obiekty były dokładnie badane, jak również sprawdzana ich proweniencja. Satysfakcję sprawia mi, że wiele z nich znalazło miejsce w najbardziej szacownych muzeach, a także były udostępniane im na czas tematycznych wystaw, tak w kraju jak i za granicą.
Od lat kolekcjonerzy, którzy byli klientami, wracają zawsze nie tylko ciekawi nowych i wyjątkowych pozycji w ofercie, ale również wiadomości i dyskusji o rynku sztuki.

Galeria prowadzi:
- kupno i sprzedaż, a także sprzedaż komisową oferowanych dzieł sztuki
- doradztwo w zakresie renowacji dzieł sztuki
- wycenę dotyczącą wartości dzieł sztuki